Pradžia2024-04-17T10:49:41+02:00

ALNSIS. Kas tai ?

Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS) – dirbtinio intelekto įrankis, skirtas reguliariai ir sistemingai, nuotoliniu būdu naudojant palydovinius duomenis, stebėti ir vertinti žemės ūkio veiklas visoje Lietuvos teritorijoje, išvengiant fizinių apsilankymų ūkiuose. ALNSIS, naudojantis sukurtais skaitmeniniais algoritmais, sugeba nuotoliniu būdu nustatyti 19 pagrindinių Lietuvoje auginamų pasėlių, taip pat leidžia nustatyti žemės dangą, pūdymų įdirbimą, ar pievos buvo šienautos, suartos, ar žemė apleista, ar žolė išdegusi, užlieta ir kitus atvejus. Vasaros metu rezultatai periodiškai pateikiami ūkininkams NMA informaciniame portale „šviesoforo“ principu: žalia spalva ­– laukas tinkamas, geltona – vertinamas, oranžinė – netinkamas artėjant įsipareigojimo termino pabaigai, raudona – netinkamas po termino pabaigos.

ALNSIS taip pat suteikia galimybę matyti visos Lietuvos laukų ribas – deklaravimo metu rodomas rudens palydovinis vaizdas bei preliminarių laukų ribų žemėlapis – tai padeda ūkininkams kuo tiksliau identifikuoti dirbamų laukų ribas ir išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą.

Nuo 2023 metų ALNSIS privaloma visoje Lietuvos teritorijoje ir leidžia skirti daugiau paramos tikriesiems ūkininkams iš anksto informuojant apie galimas klaidas bei padeda mažinti NMA fizinių apsilankymų ūkiuose, o nesąžiningi pareiškėjai atgrasomi nuo paramos pasisavinimo. Taip pat nuolat atnaujinami ALNSIS duomenys įgalina valdžios institucijas daryti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus.

pinigai

Nesąžiningų pinigai atiteks sąžiningiems

perspėjimas

Iš anksto perspėsime apie galimus neatitikimus

ūkininkė

Padėsime ūkininkauti tvariau

pinigai

Nesąžiningų pinigai atiteks sąžiningiems

perspėjimas

Iš anksto perspėsime apie galimus neatitikimus

ūkininkė

Padėsime ūkininkauti tvariau

Instrukcijos

Naujienos

Dažniausia užduodami klausimai (DUK)

Ar praskridus palydovui informacija apie atliktos veiklos rezultatus iš karto atvaizduojama portale?2023-04-03T20:45:44+02:00
Kaip bus tikrinama, jei ūkyje taikomos bearimės žemdirbystės technologijos?2023-04-28T10:38:02+02:00
Ar turiu pateikti nuotraukas per „NMA agro“?2023-04-03T20:42:48+02:00
Ar ALNSIS tikrina nuganytą pievą? Kodėl rodomas oranžinis rezultatas?2023-10-11T14:57:58+02:00

Šienavimo/ganymo algoritmas stebi tiek šienaujamus, tiek ganomus laukus.

Oranžinė spalva reiškia, kad reikalavimas lauke nėra įvykdytas iki reikalavimo termino pabaigos.

Ką reiškia, jeigu laukas stebimas ir matoma geltona spalva?2023-10-11T15:01:08+02:00
Ar geltonas laukas yra tinkamas gauti paramą?2023-10-11T14:59:48+02:00

Taip. Geltona spalva atvaizduojamas laukas yra tinkamas gauti paramą, kadangi palydovinio atpažinimo metu pritrūko duomenų patvirtinti ar paneigti reikalavimo įvykdymą.

Tačiau norėtume pažymėti, kad tuo atveju, jei bus atliktas papildomas duomenų patikrinimas nuotolinėmis priemonėmis ar vykstant į vietą ir nustatyta, kad reikalavimas nėra įvykdytas, lauko spalva bus keičiama į raudoną ir parama už lauką nebus mokama.

Ar žalia spalva nurodo, kad įvykdžiau reikalavimus?2023-10-11T15:00:43+02:00
Kaip keičiasi ALNSIS nustatymo data Portale? Kodėl dar rodomi kai kurių laukų birželio ar liepos mėnesio stebėjimo duomenys?2023-10-11T14:59:57+02:00

Portale rodoma data, kada laukui yra nustatytas ALNSIS rezultatas. Jeigu nustatytas rezultatas nesikeitė nuo liepos mėnesio, tai ir nustatymo data nesikeičia (t. y. Portale rodoma pirminio nustatymo data).

Pažymime, kad laukas yra stebimas visą stebėjimo laikotarpį, tik pasikeitus rezultatui, pasikeičia ir data.

Ar po patikros vietoje atlikimo rezultato spalva gali keistis?2023-04-03T20:50:38+02:00
Ką reiškia, jeigu reikalavimas neįvykdytas ir laukas raudonas?2023-10-11T15:00:27+02:00

Mediateka

Go to Top