Pradžia2024-05-16T15:03:45+02:00

ALNSIS. Kas tai ?

Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS) – dirbtinio intelekto įrankis, skirtas reguliariai ir sistemingai, nuotoliniu būdu naudojant palydovinius duomenis, stebėti ir vertinti žemės ūkio veiklas visoje Lietuvos teritorijoje, išvengiant fizinių apsilankymų ūkiuose. ALNSIS, naudojantis sukurtais skaitmeniniais algoritmais, sugeba nuotoliniu būdu nustatyti 19 pagrindinių Lietuvoje auginamų pasėlių, taip pat leidžia nustatyti žemės dangą, pūdymų įdirbimą, ar pievos buvo šienautos, suartos, ar žemė apleista, ar žolė išdegusi, užlieta ir kitus atvejus. Vasaros metu rezultatai periodiškai pateikiami ūkininkams NMA informaciniame portale „šviesoforo“ principu: žalia spalva ­– laukas tinkamas, geltona – vertinamas, oranžinė – netinkamas artėjant įsipareigojimo termino pabaigai, raudona – netinkamas po termino pabaigos.

ALNSIS taip pat suteikia galimybę matyti visos Lietuvos laukų ribas – deklaravimo metu rodomas rudens palydovinis vaizdas bei preliminarių laukų ribų žemėlapis – tai padeda ūkininkams kuo tiksliau identifikuoti dirbamų laukų ribas ir išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą.

Nuo 2023 metų ALNSIS privaloma visoje Lietuvos teritorijoje ir leidžia skirti daugiau paramos tikriesiems ūkininkams iš anksto informuojant apie galimas klaidas bei padeda mažinti NMA fizinių apsilankymų ūkiuose, o nesąžiningi pareiškėjai atgrasomi nuo paramos pasisavinimo. Taip pat nuolat atnaujinami ALNSIS duomenys įgalina valdžios institucijas daryti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus.

pinigai

Nesąžiningų pinigai atiteks sąžiningiems

perspėjimas

Iš anksto perspėsime apie galimus neatitikimus

ūkininkė

Padėsime ūkininkauti tvariau

pinigai

Nesąžiningų pinigai atiteks sąžiningiems

perspėjimas

Iš anksto perspėsime apie galimus neatitikimus

ūkininkė

Padėsime ūkininkauti tvariau

Instrukcijos

Naujienos

Dažniausia užduodami klausimai (DUK)

Ką reiškia, jeigu reikalavimas neįvykdytas ir laukas oranžinis?2023-10-11T15:00:10+02:00
Ar bus taikomos sankcijos, jeigu laukas pažymėtas raudona spalva?2023-04-18T08:45:45+02:00
Kokiu dažnumu bus atnaujinama laukų nuotolinio stebėjimo informacija?2023-04-18T08:45:16+02:00
Kaip žinoti, kad turiu pateikti pranešimą mobiliąja programėle „NMA agro“?2023-04-18T08:44:18+02:00
Ar paraiška bus vertinama vien tik vadovaujantis stebėsenos rezultatais?2023-04-18T08:43:29+02:00
Iki kada galima keisti žemės ūkio augalo kodą jei jau yra pateiktas stebėsenos rezultatas?2023-04-18T08:42:52+02:00
Iki kada galima atsisakyti paramos už deklaruotą lauką jei jau yra pateiktas stebėsenos rezultatas?2023-04-18T08:42:15+02:00
Ar ALNSIS tikrina nuganytą pievą? Kodėl rodomas oranžinis rezultatas?2023-10-11T14:57:58+02:00

Šienavimo/ganymo algoritmas stebi tiek šienaujamus, tiek ganomus laukus.

Oranžinė spalva reiškia, kad reikalavimas lauke nėra įvykdytas iki reikalavimo termino pabaigos.

Ar geltonas laukas yra tinkamas gauti paramą?2023-10-11T14:59:48+02:00

Taip. Geltona spalva atvaizduojamas laukas yra tinkamas gauti paramą, kadangi palydovinio atpažinimo metu pritrūko duomenų patvirtinti ar paneigti reikalavimo įvykdymą.

Tačiau norėtume pažymėti, kad tuo atveju, jei bus atliktas papildomas duomenų patikrinimas nuotolinėmis priemonėmis ar vykstant į vietą ir nustatyta, kad reikalavimas nėra įvykdytas, lauko spalva bus keičiama į raudoną ir parama už lauką nebus mokama.

Kaip dažnai keisis laukų nuotolinio stebėjimo rezultatai?2023-04-03T20:45:06+02:00

Mediateka

Go to Top