DUK2023-04-25T20:49:28+02:00
Kaip keičiasi ALNSIS nustatymo data Portale? Kodėl dar rodomi kai kurių laukų birželio ar liepos mėnesio stebėjimo duomenys?2023-10-11T14:59:57+02:00

Portale rodoma data, kada laukui yra nustatytas ALNSIS rezultatas. Jeigu nustatytas rezultatas nesikeitė nuo liepos mėnesio, tai ir nustatymo data nesikeičia (t. y. Portale rodoma pirminio nustatymo data).

Pažymime, kad laukas yra stebimas visą stebėjimo laikotarpį, tik pasikeitus rezultatui, pasikeičia ir data.

Ar geltonas laukas yra tinkamas gauti paramą?2023-10-11T14:59:48+02:00

Taip. Geltona spalva atvaizduojamas laukas yra tinkamas gauti paramą, kadangi palydovinio atpažinimo metu pritrūko duomenų patvirtinti ar paneigti reikalavimo įvykdymą.

Tačiau norėtume pažymėti, kad tuo atveju, jei bus atliktas papildomas duomenų patikrinimas nuotolinėmis priemonėmis ar vykstant į vietą ir nustatyta, kad reikalavimas nėra įvykdytas, lauko spalva bus keičiama į raudoną ir parama už lauką nebus mokama.

Ar ALNSIS tikrina nuganytą pievą? Kodėl rodomas oranžinis rezultatas?2023-10-11T14:57:58+02:00

Šienavimo/ganymo algoritmas stebi tiek šienaujamus, tiek ganomus laukus.

Oranžinė spalva reiškia, kad reikalavimas lauke nėra įvykdytas iki reikalavimo termino pabaigos.

Iki kada galima atsisakyti paramos už deklaruotą lauką jei jau yra pateiktas stebėsenos rezultatas?2023-04-18T08:42:15+02:00
Iki kada galima keisti žemės ūkio augalo kodą jei jau yra pateiktas stebėsenos rezultatas?2023-04-18T08:42:52+02:00
Ar paraiška bus vertinama vien tik vadovaujantis stebėsenos rezultatais?2023-04-18T08:43:29+02:00
Kaip žinoti, kad turiu pateikti pranešimą mobiliąja programėle „NMA agro“?2023-04-18T08:44:18+02:00
Kokiu dažnumu bus atnaujinama laukų nuotolinio stebėjimo informacija?2023-04-18T08:45:16+02:00
Ar bus taikomos sankcijos, jeigu laukas pažymėtas raudona spalva?2023-04-18T08:45:45+02:00
Ką reiškia, jeigu reikalavimas neįvykdytas ir laukas oranžinis?2023-10-11T15:00:10+02:00
Ką reiškia, jeigu reikalavimas neįvykdytas ir laukas raudonas?2023-10-11T15:00:27+02:00
Ar po patikros vietoje atlikimo rezultato spalva gali keistis?2023-04-03T20:50:38+02:00
Ar žalia spalva nurodo, kad įvykdžiau reikalavimus?2023-10-11T15:00:43+02:00
Ką reiškia, jeigu laukas stebimas ir matoma geltona spalva?2023-10-11T15:01:08+02:00
Ar turiu pateikti nuotraukas per „NMA agro“?2023-04-03T20:42:48+02:00
Ar praskridus palydovui informacija apie atliktos veiklos rezultatus iš karto atvaizduojama portale?2023-04-03T20:45:44+02:00
Kaip dažnai keisis laukų nuotolinio stebėjimo rezultatai?2023-04-03T20:45:06+02:00
Go to Top