Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama padėti pareiškėjams ir paramos gavėjams išvengti klaidų bei sankcijų, parengė atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, kaip įvykdyti įsipareigojimus dėl išmokų už deklaruotus plotus ir gyvulius, bei kaip elgtis, jeigu jų įvykdyti užklupus sausrai nepavyksta.

Jeigu per mobiliąją programėlę „NMA agro“ pateikiau  nuotraukas dėl sausros padarinių, ar man bus taikomos sankcijos?

Pareiškėjai, kurie dėl ekstremalių ar pavojingų meteorologinių sąlygų (sausros) negalės įvykdyti įsipareigojimų, turi per 15 darbo dienų nuo susiklosčiusių nepalankių aplinkybių atsiųsti nuotraukas per programėlę „NMA agro“, kuriose būtų užfiksuoti sausros paveikti plotai.

Situacijai pagerėjus, atidėtus įsipareigojimus reikia pabaigti įvykdyti.

Jeigu pateiktose nuotraukose matosi sausros padariniai, sankcija nebus taikoma. NMA taip pat vadovausis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, savivaldybių pateikta informacija apie paskelbtą ekstremaliąją padėtį. NMA tikslas buvo, yra ir bus netaikyti sankcijų tikriesiems ūkininkams.

Jeigu pateiktos nuotraukos nesudarys pagrindo (kils neaiškumų, trūks akivaizdžių įrodymų) NMA priimti sprendimą dėl sankcijų netaikymo, NMA gali prašyti paramos gavėjo pateikti papildomų įrodymų.

Teikiant informaciją per mobiliąją programėlę „NMA agro“ reikia nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą ar projekto numerį.

Fotonuotraukoje turi aiškiai matytis pasėliai ar jų liekanos, turi būti nufotografuota iš skirtingų to paties lauko vietų ir aprėptas bendras lauko vaizdas.

Informaciją apie mobiliosios programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją galima rasti specialioje programėlei skirtoje svetainėje www.nmaagro.lt.

Ar per mobiliąją programėlę „NMA agro“ nuotraukas dėl sausros padarinių turiu pateikti ir tuo atveju, jeigu savivaldybėje, kurioje deklaruoti plotai išmokoms gauti, paskelbta ekstremalioji padėtis?

Taip, pareiškėjai, kurie dėl ekstremalių ar pavojingų meteorologinių sąlygų (sausros) negalės įvykdyti įsipareigojimų, turi per 15 darbo dienų nuo susiklosčiusių nepalankių aplinkybių atsiųsti nuotraukas per programėlę „NMA agro“, kuriose būtų užfiksuoti sausros paveikti plotai. Sankcijų netaikymo sprendimas priimamas konkretaus ūkio lygiu, individualiai, todėl nuotraukos yra reikalingos.

Ar galima pateikus per programėlę „NMA agro“ nuotraukas neišlaikyti deklaruoto pasėlio iki rugpjūčio 1 d.?

Taip, galima.

Kada galima sutvarkyti žaliąjį pūdymą?

Norint žaliąjį pūdymą išlaikyti trumpiau nei iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., prieš žaliosios masės įterpimą į dirvą ar jos sutvarkymą per mobiliąją programėlę „NMA agro“ privaloma pateikti auginamo mišinio nuotraukas. Žaliasis pūdymas gali būti įterpiamas į dirvą, voluojamas, smulkinamas arba skutamas.

Pareiškėjas, norėdamas atsiųsti žaliojo pūdymo nuotraukas tam, kad galėtų jį įterpti neišlaikęs numatytą laiką (iki rugpjūčio 1 d.), „NMA Agro“ programėlėje turėtų pasirinkti tipą „Pranešti apie atliktą veiklą“ ir potipį „išlaikytas pasėlis iki rugpjūčio 1 d.“.

Tuo atveju, jeigu pareiškėjas siųsdamas nuotraukas pasirinktų kitą atliktos veiklos tipą, pvz. „pūdymas“ ir potipį „žaliajame pūdyme einamaisiais metais pasėti žemės ūkio augalai“, nuotraukos taip pat būtų gautos ir įvertintos.

Fotonuotraukoje turi aiškiai matytis pasėliai ar jų liekanos, turi būti nufotografuota iš skirtingų to paties lauko vietų ir aprėptas bendras lauko vaizdas.

Ar galima nušienauti pašarui (nuimti derlių) žaliąjį pūdymą?

Jeigu pareiškėjas dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių privalo žaliajame pūdyme nuimti derlių, jis turi kuo išsamiau pagrįsti force majeure ar išimtines aplinkybes faktiniais duomenimis, dokumentais ir nuotraukomis, per 15 darbo dienų nuo susiklosčiusių nepalankių aplinkybių duomenis bei dokumentus atsiųsdamas [email protected], o nuotraukas pateikdamas per programėlę „NMA agro“.

Kiekviena situacija bus vertinama individualiai ir sankcijos, esant pagrindui, netaikomos.

Ką reiškia, jeigu Informaciniame portale ALNSIS stebimas laukas oranžinis?

Oranžine spalva žymimi laukai, kuriuose nustatyta, kad reikalavimas neįvykdytas, tačiau dar nesuėjęs reikalavimo įvykdymo terminas, pvz., nustatyta, kad laukas nebuvo šienautas bent vieną kartą iki liepos 27 d., tačiau šienavimo terminas yra rugsėjo 1 d.

Ką reiškia, jeigu Informaciniame portale ALNSIS stebimas laukas geltonas?

Geltona spalva žymimi laukai, kai trūksta palydovinių duomenų reikalavimo atitikčiai lauke nustatyti.

Primename, kad dėl laiko, reikalingo palydovinių stebėjimo duomenų rezultatams apdoroti, duomenų parodymo Informaciniame portale data iki 10 dienų vėlesnė už rezultato užfiksavimo datą.

Jeigu Informaciniame portale rodomas žalia spalva, ar galiu būti tikras, kad laukas laikomas prižiūrimu tinkamai?

Jeigu lauke auginamas pasėlis ar juodasis pūdymas – taip, jeigu lauke yra pieva – rezultatas gali pasikeisti įvertinus žolės smulkinimo ir paskleidimo reikalavimą.

Išskirtiniais atvejais lauke gali būti atlikta patikra vietoje ir nepriklausomai nuo stebėsenos rezultato paraiška bus vertinama vadovaujantis patikros vietoje rezultatais.

Naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikiau informaciją apie nesudygusius, prastai sudygusius pasėlius – kaip žinoti,  kad nuotraukos gautos?

Pareiškėjai ir paramos gavėjai per mobiliąją programėlę „NMA agro“ pateikę nuotraukas jas po 2 darbo dienų  gali matyti NMA informacinio portalo pranešimų skiltyje. Esant dideliam gaunamų nuotraukų skaičiui, nuotraukos gali būti matomos po 3–5 d. d.

Naudinga informacija