Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), naudodama Automatinę laukų nuolatinio stebėjimo sistemą (ALNSIS), sėkmingai stebi ir vertina žemės ūkio veiklas visoje Lietuvos teritorijoje. Kviečiame susipažinti su 2024 m. planuojamais stebėti laukais, taip pat primename, kaip bus galima susipažinti su ALNSIS rezultatais.

NMA, naudodamasi ALNSIS, 2023 m. patikrino visus 2,9 mln. ha deklaruotų plotų bei iš anksto, artėjant įsipareigojimų terminams, įspėjo ūkininkus apie dar neįvykdytas veiklas. Tai leido sumažinti patikrų vietoje kiekį, taip pat sumažėjo ir pažeidimų skaičius.

2024 m. pareiškėjų atitiktis bazinės išmokos, papildomos pajamų paramos išmokos jaunajam ūkininkui, papildomos perskirstomosios pajamų paramos išmokos, susietosios pajamų paramos už baltyminių augalų ir cukrinių runkelių auginimą, ekologinės sistemos išmokos (kompleksinės ekologinės sistemos veikla „Augalų kaita“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“), Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinių priemonių „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“ reikalavimams visoje Lietuvos teritorijoje bus vertinama pagal ALNSIS rezultatus.

Kaip ir praėjusiais metais, paramos gavėjai su ALNSIS rezultatais galės susipažinti NMA informaciniame portale, kuriame bus atvaizduojamas:

  • šienavimas / ganymas pagal tiesioginių išmokų taisyklių reikalavimus;
  • ar žemės ūkio augalų plotuose ariamoje žemėje auginami žemės ūkio augalai;
  • juodojo pūdymo įdirbimas;
  • deklaruota pieva, nesuarta nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d.;
  • deklaruoti tinkami gauti paramą plotai – ar nėra sumedėjusios augmenijos;
  • deklaruoti tinkami gauti paramą plotai – ar nėra žemės ūkio veikloje nenaudotinų plotų (pvz., kūdra, statiniai);
  • ar deklaruotas pasėlis atitinka esantį lauke (KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUŽ, KRV, KRŽ, PUP, ŽIR, AVI, CUR, KUK, GRI).

Planuojama, jog šie rezultatai bus matomi informaciniame portale nuo liepos 15 d. ir bus atnaujinami kas 10 dienų.

Taip pat planuojama nuo liepos 15 d. (juodojo pūdymo įdirbimo atveju) ir rugpjūčio 14 d. (šienavimo / ganymo atveju) pareiškėjus individualiai informuoti apie ALNSIS nustatytus neatitikimus, siekiant iš anksto įspėti apie dar neįvykdytus įsipareigojimus.

Visą informaciją apie ALNSIS galite rasti svetainėje https://alnsis.lt/.